MİSYON & VİZYON

VİZYONUMUZ
> Dünya ölçeğinde kabul görmüş markaları bünyesinde barındıran.
> Milli kültürünü ve özdeğerlerini benimseyen ve bunlara katkısı olan.
> Diğer taraftan evrensel değerlere özen ve saygı gösteren.
> Güncel bilgi ve teknoloji kullanımına ve nitelikli insan kaynağına önem veren
> Tüm makul şartlarda müşteri memnuniyetini ve insana olan saygıyı en önde tutmayı amaç edinen.
> Müteşebbis, yönetici, çalışanlar ve müşteriler gibi tüm sosyal paydaşlarıyla bütünleşmiş bir şekilde "PABUÇ" kimliği oluşturmak ve yaşatmak.
 
MİSYONUMUZ
> Kaliteyi esas alan.
> Müşteri odaklı 
> Dünya standartlarında örgütlenen ve çalışan.
> Çalışanların gelişimi adına her türlü imkanı sağlayan.
> Katılımcı, çağdaş, adil ve dinamik bir yönetim anlayışı ile
> Sektöründe öncü ve farklı ürün/hizmet sunmaktır.